سکوی نفتی و گاز با راپل و طناب

4/5 - (6 امتیاز)

سکوی نفتی و گاز با راپل و طناب چگونه است

یکی از پرکاربردترین روش اجرا بر روی سکوهای نفتی و گازی خدمات کار با طناب می باشد چرا که دسترسی با طناب تمامی رشته های تخصصی را شامل میشود و میتوان خدمات رنگ آمیزی سازه های فلزی از پایه های اصلی که بر سطح دریا می باشد و تا دکل های بلند را اجرا کرد که دیگر خدمات را در ادامه آشنا می شوید.

خدمات دسترسی با طناب بر سکوهای نفتی و گازی

  • رنگ آمیزی
  • بلاستینگ
  • جوشکاری
  • بازرسی

سکوی نفتی پارس جنوبی

بستن داربست زیر سکوی سرچاه

سکوی نفتی سینا یک بندر رجایی

رنگ آمیزی پایه سکوی نفتی

دودکش های نیروگاه نکا

رنگ آمیزی دودکش های

سکوی نفتی شرکت فلات قاره ایران

بازگشایی داربست های زنگ زده